Костянтинівський індустріальний технікум – кузня кадрів для скляної промисловості України
11-09-2018

 

Костянтинівський індустріальний технікум, створений постановою Уряду України у 1930 році, протягом вже майже 90 років готує фахівців для потреби підприємств скляної промисловості України.

З 2008 року технікум, як відокремлений структурний підрозділ, входить до складу Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». За роки існування навчальний заклад підготував десятки тисяч фахівців, які проходили навчались за денною, заочною та вечірньою формами навчання. Серед випускників технікуму – доктори і кандидати наук, заслужені винахідники України, лауреати Державної премії, чимало талановитих організаторів виробництва, керівників і провідних спеціалістів підприємств скляної промисловості. Протягом 16 років технікум готував спеціалістів для скляної промисловості Куби та Монголії.

Нині Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» здійснює освітню діяльність щодо освітньо-професійної підготовки молодших спеціалістів за 6 акредитованими спеціальностями за денною та заочною формами навчання. Серед них – молодші спеціалісти механіки і технологи, основою спеціалізацією яких є підготовка до роботи на посадах середньої ланки управління виробництвом на підприємствах скляної промисловості. Щороку серед випускників технікуму близько 50 молодших спеціалістів – це саме механіки та технологи. В умовах наявного дефіциту кадрів для підприємств скляної промисловості – це вагомий потенціал, який, на жаль сьогодні є не завжди затребуваним з боку роботодавців.

Готують майбутніх фахівців висококваліфіковані викладачі, більшість з яких мають власний досвід роботи на промислових підприємств галузі. Теоретичні заняття в технікумі поєднуються з відпрацюванням практичних вмінь та навичок у лабораторіях та виробничих майстернях. Значна частина навчального плану підготовки молодших спеціалістів передбачає практичне навчання на базі підприємств. І в цьому напрямку можливості навчального закладу в сучасних умовах  є досить обмеженими, що безумовно не сприяє удосконаленню фахової підготовки студентів. Базою практики для механіків і технологів сьогодні в основному є підприємства міста Костянтинівки та Костянтинівського району. Обмежені фінансові можливості, нестабільна ситуація в регіоні не дають змоги направляти студентів для проходження виробничої практики далеко за межі міста. Ефективною формою роботи сьогодні  є відвідування студентами сучасних скляних підприємств з екскурсійними поїздками. Зокрема, традиційними стали екскурсії на Малинівський склозавод. Але ці поїздки організовуються виключно за кошти викладачів та студентів технікуму.   

Директор Костянтинівського індустріального технікуму  ДВНЗ «ДонНТУ» Світлана Михайлівна Леонова вважає, що в умовах реальної нестачі кадрів для скляних підприємств можливості Костянтинівського індустріального технікуму можуть бути реалізовані більш ефективно. Зокрема, дієвою формою співпраці між роботодавцем і навчальним закладом є укладання трьохстороннього договору на підготовку майбутнього спеціаліста (роботодавець – навчальний заклад – студент), за яким би здійснювалась цільова підготовка конкретного студента до роботи в умовах певного підприємства після закінчення технікуму. В рамках дії такого договору можливо було б передбачити проходження технологічної і переддипломної практик на базі даного підприємства, за умови фінансування видатків на проїзд та проживання студента-практиканта за рахунок підприємства. Форм співпраці між навчальними закладами і потенційними роботодавцями є багато і вони досить різноманітні.

"Але проблема, яка реально існує сьогодні, на мій погляд, – це бажання більшості роботодавців отримати готового досвідченого висококваліфікованого спеціаліста, не вкладаючи в процес його підготовки жодних зусиль – ні організаційних, ні фінансових. І до того часу, поки якісна підготовка майбутніх фахівців буде завданням тільки навчального закладу, без належної підтримки потенційних роботодавців ми матимемо ситуацію, коли всі навчальні заклади працюють і готують спеціалістів, а підприємства відчувають гострий дефіцит кадрів." - говорить Світлана Михайлівна. 

Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» сьогодні є відкритим до співпраці з потенційними роботодавцями і зацікавленим в удосконаленні якості підготовки своїх випускників через укріплення зв’язків з виробничими підприємствами скляної промисловості.

Контактні дані Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ "ДонНТУ"

85110 м. Костянтинівка проспект Ломоносова, 168

kitdonntu@ukr.net

(06272)23145, 066-167-38-50

Директор Леонова Світлана Михайлівна 

                                         © Усі права захищені. Асоціація підприємств скляної промисловості “Скло України“. http://www.sklo.kiev.ua/?mid=11&action=news_detail&new_id=1588