Скловиробники звертаються до Уряду: через зростання ціни на газ 12 000 робочих місць під загрозою!
18-01-2022

Через зростання вартості енергоресурсів 3 підприємства скляної галузі України вже повністю зупинилися, а решта перейшли в стадію технологічного простою, щоб не допустити повної зупинки печей.

Адже повноцінне відновлення їх роботи після зупинки є вкрай проблематичним, фінансово затратним та фактично непосильним для українських виробників.

Катастрофічне зростання ціни на природний газ, який наразі складає до 50 % собівартості скляної продукції, має руйнівні наслідки для цілої галузі реального сектору української економіки, оскільки відбувається стрімке об’єктивне зростання кінцевої ціни української продукції.

Це один негативний фактор, критичний для вітчизняної скляної галузі, - значний демпінговий імпортскляних виробів на територію нашої держави з країн, ціни на енергоносії в яких для промисловості іноді майже в десять разів нижчі, ніж у нас.

В такій ситуації продукція українських компаній стає неконкурентоздатною як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Підприємства скляної галузі України, на яких працює більше 12 000 осіб, стрімко стають збитковими і фактично знаходяться на стадії банкрутства та повного закриття.

Асоціація Підприємств Скляної Промисловості "Скло України" звертається до Уряду за підтримкою та допомогою.

Ситуація, що склалася в скляній галузі України потребує реалізації комплексу невідкладних кардинальних заходів, які б дозволили стабілізувати ситуацію та зупинити поглиблення кризових явищ, йдеться у зверненні, таких як:

розробка та впровадження цільової програми підтримки підприємств скляної галузі України, в тому числі, шляхом надання їм пільгових антикризових кредитів;

створення цільового фонду для формування компенсаторів ціни природного газу для скловиробників України на період дії кризової ситуації;

надання доступу підприємствам скляної промисловості до аукціонів з продажу природного газу по пільгових цінах;

застосування заходів нетарифного регулювання в вигляді неавтоматичного ліцензування операцій із ввезення на територію України виробів зі скла та введення антидемпінгового мита.

Зволікання із запровадження таких заходів матиме катастрофічні наслідки як для скляної галузі, так і для економіки країни в цілому.

Без роботи можуть залишитись більше 12 000 працівників скляної галузі та значна кількість робітників суміжних підприємств, а бюджети всіх рівнів втратять мільярди коштів надходжень.

Україна може втратити цілу галузь реальної економіки та значно посилити власну імпортозалежність, що є прямими загрозами національній економічній безпеці держави.© Усі права захищені. Асоціація підприємств скляної промисловості “Скло України“. http://www.sklo.kiev.ua/?mid=11&action=news_detail&new_id=1771