Українська
Українська
Русский
Русский
вул. Новозабарська 2/6,
м. Київ, 04074, Україна

Тел./Факс: (044) 501 90 44,
(044) 430 35 58

e-mail: office@sklo.kiev.ua

Нормативні акти
На главную Карта сайту Відправити листа
ПОШУК


Документи, що розробляються
usetrans.com sovvetik.ru nh-realarena.com Хмарка тегів

Документи, що розробляються

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України
щодо створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо стимулювання вітчизняних підприємств і установ до створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем відповідно до національних або міжнародних стандартів)" (далі – проект Закону України) розроблено відповідно до положень Конституції України, указів Президента України від 23 лютого 2001 року №113 „Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” та від 13 липня 2005 року №1105 „Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики”. Проект Закону України підготовлено з метою стимулювання вітчизняних підприємств і установ до створення систем управління якістю, екологічного управління та інших систем відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів.

Сфери технічних правил і стандартів, довкілля, охорони здоров’я та життя людей, тварин і рослин визначені серед пріоритетних на першому етапі виконання Програми адаптації законодавства України відповідно до статті 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року.

2. Цілі і завдання прийняття Закону України

Основною метою прийняття проекту Закону України є внесення змін до законодавства в частині створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління для:

 • підвищення конкурентоспроможності та якості продукції (товарів, робіт, послуг) вітчизняних підприємств (організацій, установ), створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах, зміцнення експортного потенціалу;
 • усвідомлення керівниками підприємств впевненості у контрольованості екологічних наслідків процесів господарської діяльності власних підприємств;
 • співробітництва та взаємної відповідальності вітчизняних суб'єктів господарювання, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадських організацій;

За офіційною інформацією Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) станом на 01.01.2006 р. у світі сертифіковані 776,6 тисячі систем управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO серії 9001 версії 2000 року. Світовими лідерами у цій сфері є Китай, Італія, Японія, Іспанія, Велика Британія, США, Німеччина, Індія, Франція та Австралія. Крім зазначеного переліку у Європі найбільша кількість сертифікованих систем управління якістю в Угорщині (15,5 тис.), у Чеській Республіці (12,7 тис.), Туреччині (10,9 тис.), Польщі (9,7 тис.), Румунії (6,1 тис.). Лідерами з активізації робіт щодо впровадження і сертифікації систем управління якістю є Туреччина (приріст у 2,2 раза), Польща (приріст у 1,7 раза), Угорщина (приріст у 1,5 раза).

У сфері сертифікації систем екологічного управління відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001 наступна ситуація. Станом на 01.01.2006 р. у світі сертифіковані 111,2 тисячі систем. Світовими лідерами у цій сфері є Японія, Китай, Іспанія, Італія, Велика Британія, США, Корея, Німеччина, Швеція, Франція. У Європі найбільша кількість сертифікованих систем екологічного управління у Чеській Республіці (2 122), Угорщині (993), Польщі (948), Румунії (752), Туреччині (493), Словенії (417). Лідерами з активізації робіт щодо впровадження і сертифікації систем екологічного управління у порівнянні з минулим роком є Румунія (у 2,1 раза), Болгарія (приріст у 1,9 рази), Україна та Естонія (приріст у 1,7 рази), Чехія та Російська Федерація (приріст у 1,6 раза).

В Україні станом на 30.09.2006 року вітчизняним підприємствам видано лише 1765 сертифікатів на системи управління якістю (у тому числі у Реєстрі системи УкрСЕПРО - 1181 сертифікат за ДСТУ ISO 9001-2001) та 55 сертифікатів на системи екологічного управління (у т.ч. в Реєстрі системи УкрСЕПРО - 29 сертифікатів за ДСТУ ISO 14001-97) вітчизняних підприємств. В цілому за 2005 рік видано в 1,3 більше сертифікатів на ці системи, ніж у 2004 році. Однак, це надзвичайно низький рівень у порівнянні з розвиненими європейськими країнами та країнами-членами ЄС (Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія).

Впровадження та сертифікація систем управління відповідно до вимог національних або міжнародних стандартів у першу чергу дозволить підвищити конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників. Другим позитивним фактором є покращення інвестиційної привабливості підприємств. Наприклад, за оцінками міжнародних реєстраторів сертифікація системи управління якістю підвищує ринкову вартість підприємства в середньому на 10 %.

Питання створення на вітчизняних підприємствах і установах систем управління набуває гострої актуальності захисту національних економічних інтересів в умовах європейської інтеграції та вступу України до СОТ.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Законопроект вносить зміни до законодавства в частині створення на вітчизняних підприємствах (установах, організаціях) систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів. У законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та "Про підтвердження відповідності" передбачається внести зміни в частині термінології назви системи екологічного управління.

У Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" передбачається внести зміни щодо права замовника отримати інформацію про наявність у учасників тендеру систем управління якістю, систем екологічного управління чи інших систем управління. Доповнення передбачається внести: у перелік кваліфікаційних вимог (стаття 15) щодо інформування про наявність в учасника стосовно предмета закупівлі системи управління якістю, системи екологічного управління чи іншої системи управління, сертифікованої відповідно до національних або міжнародних стандартів; до можливих критеріїв оцінки (статті 26) в частині учасників, у яких наявна система управління якістю, система екологічного управління чи інша система управління, сертифікована відповідно до національних або міжнародних стандартів. Інформування замовника із зазначеного питання сприятиме підвищенню конкуренції і не створюватиме жодних дискримінаційних умов для учасників.

До повноважень ЦОВВ з питань житлово-комунального господарства, інших ЦОВВ у сфері житлово-комунальних послуг (Закон України "Про житлово-комунальні послуги") пропонується включити питання сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних стандартів.

У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" вносяться доповнення до функцій місцевих державних адміністрацій в частині сприяння створенню на підприємствах систем управління якістю, систем екологічного управління, та інших систем відповідно до національних або міжнародних стандартів.

Функції Головного управління державної служби України, що виписані у Законі України "Про державну службу" пропонується доповнити здійсненням координації діяльності із створення систем управління якістю послуг, що надаються державними органами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

До основних нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання відносяться:

 • Конституція України;
 • Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу";
 • Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";
 • Закон України "Про підтвердження відповідності";
 • Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
 • Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
 • Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
 • Закон України "Про захист прав споживачів";
 • Програма Президента України "Десять кроків назустріч людям";
 • Укази Президента України від 23 лютого 2001 року №113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" та від 13 липня 2005 року №1105 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики";
 • Реґламент (ЕС) №852/2004 Європейського парламенту і Ради Європи від 29 квітня 2004 року "Про гігієну харчових продуктів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Прийняття цього Закону України сприятиме: захисту національних економічних інтересів в умовах вступу до СОТ та євроінтеграції; забезпеченню сталого розвитку вітчизняних підприємств (організацій, установ), підвищенню рівня життя населення, формування соціального й економічного потенціалу держави; підвищенню рівня довіри громадян до державних органів та створенню престижу державної служби.

Т.в.о. Голови Держспоживстандарту України     І. Саєвич

__________________ 2006 р.

Версія для друку